Prihlášky v obehu

Prihláška na LŠ Safari 2019/2020

Termíny

 • 1. víkend: 19. – 22. 09. 2019
 • 2. víkend: 15. – 17. 11. 2019
 • 3. víkend: 14. – 16. 02. 2020
 • 4. víkend: 06. – 10. 05. 2020
 • Skúšky: termín skúšok ešte nemáme stanovený

Cena

 • 110€

Podmienky

 • vek 18+ v čase vodcovskej skúšky
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • udelená hodnosť radca alebo líder
 • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
 • čistý výpis z registra trestov k nahliadnutiu

Výnimku z týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode s vodcom vzdelávacieho tímu.
Vzdelávací tím organizujúci VLŠ rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí/neprijatí účastníka na VLŠ.

Prihláška

Ak máš otázku, píš na safari@skauting.sk