V. ročník VLŠ SAFARI 2021/2022

Pozor!!! Predlžujeme prihlásenie na V. ročník do 31.7.2021. Keďže máme čas táborov zjednodušujeme prihlasovanie. Je možné sa prihlásiť bez motivačného listu, odporúčania a fotky, ktoré môžete dodať neskôr. Stačí namiesto motivačného listu poslať súbor, kde napíšete dátum kedy to dodáte. Motivačné listy a odporúčania je možné poslať do 15.8.2021.